>> Geri Dön
Tarımsal Sulamalara %50 Hibe Destegi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ, 26 Ekim 2014 Tarih ve 29157 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğin 8. maddesinin d bendinde; "Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı" konularında yapılacak yatırımların  % 50' sinin hibe şeklinde destekeleneceği belirtilmeketedir. 

Detaylı Bilgi:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141026-10.htm