Tarımsal Sulama Sistemlerinde Güneş Enerjisi Kullanımı Bölümündesiniz


>> Geri Dön
Tarımsal Sulama Sistemlerinde Güneş Enerjisi Kullanımı

    Tarımsal üretimin vazgeçilmez bir unsuru olan su genellikle derin kuyulardan pompalar aracılığı ile yeryüzüne çıkarılıp çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Pompaların çalıştırılması için çeşitli enerji türleri kullanılmakla beraber, kullanımı daha kolay olan elektrik enerjisinden fazlaca yararlanılmaktadır. Ancak tarımsal üretimin yapıldığı kırsal alanlara elektrik enerjisinin nakledilmesi pahalı ve zor bir işlemdir. İlk yatırım maliyeti hayli yüksek olan elektrik nakli gerçekleştirilse dahi, elektrik enerjisinin kullanım maliyeti, tarımsal ürünlerin üretim maliyetini arttırmaktadır. Bu da üreticinin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. 

    Son yıllarda güneş enerjisi kurulum maliyetlerinin düşmesi, bu enerjinin tarımsal sulamada kullanılabilir hale gelmesine neden olmuştur. Özellikle yeni açılan su kuyularına elektrik sistemi çekilmesi ile güneş enerjisi kurulumu maliyetinin birbirine yaklaşması, devletin uyguladığı teşvik sistemi ve daha sonraki yıllarda elektrik kullanımı maliyetinin olmaması güneş enerjisi sistemlerini tarımsal sulamada alternatifsiz hale getirmektedir. Olumsuz bir etki gibi görülen güneş enerjisinin kesikli olması, akülere enerjinin depolanıp gece kullanılabilir olması veya şebeke bağlantılı sistemlerin kurulabilmesi bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaktadır.

    Sulama için kurulan güneş enerji sistemlerinde elektrik üreten panellerin, sabit sistem altyapıların üzerine yerleştirilmesi, enerjinin gün içinde değişken olmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden su kuyuları için DC akım ile çalışan pompalar geliştirilmiştir. Ancak bu pompaların klasik pompalardan 2-3 kat pahalı olması ve servis ağının yaygın olmaması, bu pompaların yaygınlaşmasına engel olmuştur. Son zamanlarda geliştirilen özel motor sürücüleri klasik pompaların güneş enerjisinde kullanılmasını sağlasa da suyun aynı debide teminini sağlayamamıştır.Şirketimiz, sayılan sorunları ortadan kaldırmak ve kurulan güneş enerji sistemlerinin maksimum verimde çalışmasını sağlamak amacı bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemde, güneş panellerinin yerleştirildiği altyapı sistemi gün içinde güneşi takip ederek, güneş panellerinin sürekli tam kapasitede ışık almasını sağlamakta ve sabit altyapılı güneş enerji sistemlerinin çalışmadığı veya düşük kapasitede çalıştığı saatlerde tam verimde çalışarak, sulama pompalarının daha uzun süre ve tam kapasitede çalışmasını sağlamaktadır. Aşağıda verilen grafikte, sabit altyapılı sistem ile güneş takipli sistemin verim değerleri görülmektedir. 

    Grafikte taralı olarak gösterilen alanlar sabit altyapılı sistemin, dolu olarak gösterilen alanlar ise güneş takipli altyapıya sahip sistemin verim değerlerini göstermektedir. Grafikte, sabit altyapılı sistemin üretim yapmadığı veya düşük kapasitede üretim yaptığı sabah saatleri ile öğleden sonraki saatlerde, güneş takipli sistemin tam kapasitede çalıştığı, dolayısı ile sulama pompasının 08:00 ile 18:00 saatleri arasında tam kapasitede su çekeceği net şekilde görülmektedir. Firmamız söz konusu Güneş Takipli Altyapı Sisteminin tüm parçalarını kendi tesislerimizde üreterek, çok ekonomik bir şekilde üreticilerimizin kullanımına sunmaya başlamıştır.