Tek Eksen Solar Tracker Santral (GES) Projeleri Bölümündesiniz


>> Geri Dön
Tek Eksen Solar Tracker Santral (GES) Projeleri

Lisanslı ya da lisansız solar enerji santral projelerinde daha fazla elektrik üretimi amacı ile tasarlanıp üretilen sistemlerdir.

Projenin yapılacağı sahanın fiziksel ve iklimsel özellikleri ile projede kullanılacak Pv modüllerin fiziksel ve elektriksel özellikleri incelenerek tek eksen solar tracker sistemleri tasarlanır. Tasarımda, 4 yada 6 adet 250Wp veya daha farklı güçlerdeki PV panel taşıma kapasiteli sehpalardan 10 adet veya daha fazlası yan yana getirilerek panel dizisi blokları oluşturulur. Bu bloklar arazinin durumuna göre arka arkaya ve yan yana kurularak büyük sistemler inşa edilir.

Doğu-Batı Tek Eksen Solar Tracker Sistemleri

Ülkemizin yer aldığı enlem derecelerinde çalıştırılacak tek eksen solar tracker sistemleri genellikle kuzey-güney ekseninde, güney yönüne doğru 15°-30° sabit açılı, doğu-batı ekseninde ise 90°-100° lik bir açıda güneşi takip edecek şekilde tasarlanmaktadır. Tek eksen solar tracker sistemleri içinde en yüksek üretim gücüne sahip tasarım şekli olarak bilinmektedir. Ancak bu üretim fazlalığına karşılık sabit altyapılı santral sistemlerine göre bir miktar fazla kurulum alanı gerektirmektedir. Arazi genişliğinin fazla olduğu projeler için en ideal tasarımdır.

Kuzey-Güney Tek Eksen Solar Tracker Sistemleri

Her ne kadar Türkiye coğrafyası için uygun olduğunu düşünmesek de bazen kuzey-güney ekseninde güneşi takip edecek şekilde sistemler de talep edilmektedir. Bu gibi talepler için tasarlanan tek eksen solar tracker sistemleri, doğu-batı ekseninde yere paralel olacak şekilde 0° lik sabit açıda, kuzey-güney ekseninde ise 90° lik bir açı ile güneşi takip edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Bir miktar üretim kayıplarına sebep olsa da bu sistemin en büyük avantajı, gölgeleme etkisinin az olması sebebi ile, sabit altyapılı sistemin kurulabileceği kadar bir araziye sistemin rahatlıkla kurulabilmesidir. Yani solar tracker sistemlerin dezavantajı olarak ortaya çıkan fazla alan gereksinimi bu tasarımlarda ortadan kalkmaktadır. İmalatını ve kurulumunu yaptığımız CSP sistemlerinin tamamı bu şekilde kuzey güney ekseninde güneşi takip eden sistemlerdir.

Kuzey-Güney Doğrultulu Doğu-Batı Tek Eksen solar Tracker Sistemleri

Tek eksen solar tracker sistemlerdeki bir diğer tasarımımızda ise; sistem kuzey-güney ekseninde yere paralel olacak şekilde 0° sabit açılı, doğu-batı ekseninde ise 90° lik bir açıyla güneşi takip edecek şekilde olmaktadır. Bu tasarımda da kurulum alanı gereksinimi sabit sisteme kıyasla az da olsa fazladır. Ancak bu şekildeki tasarımda da üretimde bir miktar kayıplar olmaktadır.
Tek Eksen Doğu-Batı

Tek eksen Kuzey-Güney

Tek Eksen Doğu-Batı